Văn học-Khoa học

Những người kiến tạo nước Mỹ

Những người kiến tạo nước Mỹ

Giữa hai cuộc chiến lớn, Nội chiến và Chiến tranh Thế giới Thứ nhất, Hoa Kỳ đã phát triển và trưởng thành nhanh chóng. Chưa tới 50 năm, Hoa Kỳ đã chuyển từ một nước cộng hòa nông nghiệp thành một nước công nghiệp, ranh giới dần biến mất. Đặc trưng bởi phát triển ngành luyện thép, động cơ hơi nước, năng lượng điện, phát triển khoa học và phát minh sáng chế. Các nhà máy lớn, các tuyến đường sắt xuyên lục địa, các thành phố sầm uất, các khu công nghiệp rộng lớn xuất hiện khắp đất nước.

Xem chi tiết
Bài viết Văn học-Khoa học

Bài về chủ bút

  Tinh hoa nhân loại

   Khoa học

    Văn học

     SÁCH CỦA TÔI