Y học

Corticoid, một con dao hai lưỡi, lưỡi nào cũng sắc

Corticoid, một con dao hai lưỡi, lưỡi nào cũng sắc

Corticoid được coi là một thần dược. Tuy nhiên khi bị lạm dụng, hoặc xử dụng không đúng, nó cũng gây ra khá nhiều tai biến, vì thế người ta ví nó như một con dao hai lưỡi mà lưỡi nào cũng sắc. Nếu nắm vững và làm chủ được nó khi sử dụng thì nó giống như thanh gươm báu hai lưỡi trong tay một võ sĩ tài ba, nhưng nếu không hiểu nó và không làm chủ được nó trong khi sử dụng thì giống như một thanh gươm hai lưỡi trong tay một võ sĩ tồi, có thể gây ra tai họa.

Xem chi tiết
Bài viết Y học
Loading

SÁCH CỦA TÔI