Điện tâm đồ nhi khoa (trẻ em)

Cập nhật: 06/08/2019 Lượt xem: 5918

- Điện tâm đồ nhi khoa (trẻ em)

1. Những biểu hiện phổ biến trên điện tâm đồ nhi khoa

- Các đặc điểm điện tâm đồ sau đây có thể là bình thường ở trẻ em:

+ Nhịp tim > 100 lần / phút.

+ Trục QRS lệch sang phải > + 90°.

+ Đảo ngược sóng T ở V1 - V3 ("hình sóng T vị thành niên ").

+ Sóng R trội ở V1.

+ RSR' ở V1.

+ Dấu ấn loạn nhịp xoang.

+ Khoảng thời gian PR ngắn (< 120ms) và thời gian QRS (< 80ms).

+ Sóng P hơi có đỉnh (< 3mm chiều cao là bình thường nếu ≤ 6 tháng).

+ QTc hơi dài (≤ 490ms ở trẻ ≤ 6 tháng).

+ Sóng Q ở các đạo trình trước tim trái và dưới.

- Ví dụ về một điện tâm đồ nhi bình thường

ECG của một cậu bé khỏe mạnh 2 tuổi hiển thị nhiều đặc điểm đặc trưng của điện tâm đồ ở trẻ em:  

+ Nhịp tim 110 bpm (bình thường so với tuổi).

+ Sóng R chiếm ưu thế ở V1 - V3.

+ RSR' (hình thái học block nhánh phải (RBBB) một phần) ở V1.

+ Hình sóng T vị thành niên (đảo ngược sóng T ở V1 - V3).

2. Cơ chế

Sự áp đảo của tâm thất phải ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự áp đảo của thất trái, khi đến 3 - 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Khi sinh, tâm thất phải lớn hơn và dày hơn tâm thất trái, do khi ở trong tử cung, áp lực động mạch phổi sinh lý lớn hơn tác động đến thất phải (tức là bơm máu qua dường mạch có phổi đối kháng cao).

Điều này tạo ra hình ảnh điện tâm đồ tương tự như phì đại thất phải ở người lớn: Trục điện tim lệch sang phải, sóng R chiếm ưu thế ở V1 và sóng T đảo ngược ở V1 - V3.

Khoảng thời gian dẫn (khoảng thời gian PR, QRS) ngắn hơn so với người lớn do kích thước tim nhỏ hơn.

Nhịp tim nhanh hơn nhiều ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giảm khi trẻ lớn lên.

3. Nội dung

Vị ​​trí đặt các đạo trình ECG.
Đánh giá từng bước điện tâm đồ.
Điện tâm đồ bình thường cho các lứa tuổi khác nhau.
Hình điện tâm đồ đặc trưng cho điều kiện cụ thể.
Nhịp tim bất thường.

3.1. Vị trí đặt các đạo trình ECG

Ở trẻ nhỏ, tâm thất phải thường kéo dài đến phía bên phải của xương ức. Điều này phù hợp với tiềm năng thất phải, điện tâm đồ ở trẻ em trong độ tuổi dưới năm năm phải bao gồm một chuyển đạo thêm ('V4R) về phía bên phải của ngực tại một điểm tương tự V4 bên trái.

- Đạo trình trước tim:

V4R: khoang liên sườn thứ 5, bên phải đường giữa xương đòn (midclavicular).

V1: khoang liên sườn thứ 4, bờ xương ức bên phải.

V2: khoang liên sườn thứ 4, bờ xương ức trái.

V3: sử dụng chuyển đạo này cho V4R, phải dán như vậy trên điện tâm đồ.

V4: khoang liên sườn thứ năm, bên phải đường giữa xương đòn (midclavicular).

V5: đường nách trước, mặt phẳng nằm ngang như V4.

V6: đường giữa nách (midaxillary), cùng một đường thẳng nằm ngang như V4.

- Đạo trình chi:

Đặt ở phần trên của cánh tay hoặc chân (ít nhiễu cơ). 

3.2. Đánh giá từng bước của điện tâm đồ

- Nhịp tim:

+ Nhịp xoang: khử cực nhĩ bắt đầu từ nút xoang nhĩ. Điều này đòi hỏi:

         Sóng P trước mỗi phức bộ QRS, với một khoảng PR cố định.

         Trục sóng P bình thường (từ 0 đến + 90 độ), tức là sóng P dương ở DI và aVF.

+ Nhịp không xoang: Một số nhịp nhĩ có thể có sóng P ở phía trước của mỗi QRS nhưng với một trục P bất thường (đảo ngược ở DII).

- Tần số:

Tốc độ giấy thông thường là 25mm/sec, như vậy 1mm (ô vuông nhỏ) = 0,04 giây, và 5mm (ô vuông lớn) = 0,2 giây. Tính tần số tâm nhĩ và tâm thất riêng nếu khác nhau. Nhiều phương pháp để ước tính tần số tim, ví dụ:

+ Đối với nhịp thường xuyên: 300 / số ô lớn ở giữa hai làn sóng R liên tiếp.

+ Đối với tốc độ cực nhanh: 1500 / số ô vuông nhỏ ở giữa hai làn sóng R liên tiếp.

+ Cho nhịp điệu bất thường: số phức trên dải nhịp x 6.

Hoặc chỉ cần sử dụng máy tính để đọc!

+ Nhịp tim nghỉ ngơi thay đổi theo tuổi :

          Trẻ sơ sinh: 110 - 150 bpm.

          2 tuổi: 85 - 125 bpm.

          4 tuổi: 75 - 115 bpm.

          6 tuổi +: 60 - 100 bpm.

3.3. Trục QRS

Tính bằng cách sử dụng hệ thống tham chiếu hexaxial cho thấy hoạt động điện hiển thị phía trước của tim thông qua sáu đạo trình chi.

          Ở DI, sóng R đại diện cho lực về phía trái, làn sóng S lực sang phải.  

          Ở aVF, sóng R đại diện cho lực đi xuống, sóng S lực trở lên.

     - Một phương pháp được đề nghị tính toán trục: phương pháp xấp xỉ kế tiếp.

- Bình thường trục QRS thay đổi theo tuổi:  

          1 tuần – 1 tháng:  + 110° (khoảng +30° tới +180°).

          1 tháng - 3 tháng: + 70 độ (khoảng 10° đến 125°).

          3 tháng - 3 tuổi: + 60° (khoảng 10° đến 110°).

          3 tuổi: + 60 ° (khoảng 20° đến 120°).

          Người lớn: + 50 ° (khoảng - 30° đến 105°). 

3.4. Các khoảng điện tim (ECG)

Khoảng thời gian của điện tâm đồ được minh họa dưới đây.

- Khoảng thời gian PR:

Khoảng PR bình thường thay đổi theo tuổi và nhịp tim:

+ Kéo dài khoảng PR (block AV độ I) có thể là bình thường hoặc do: 

          Viêm cơ tim do virus hoặc thấp khớp và rối loạn chức năng cơ tim khác.

          Bệnh tim bẩm sinh (Ebsteins, ECD, ASD).

          Ngộ độc digitalis.

          Tăng kali máu.

+ Khoảng PR ngắn xảy ra trong:

          Hội chứng tiền kích thich (ví dụ như Wolff-Parkinson-White).

          Bệnh dự trữ glycogen.

+ Biến đổi khoảng PR xảy ra trong:

          Điều hòa nhịp nhĩ đa ổ.

          Block AV độ II Wenckebach (Mobitz loại 1). 

- Thời gian phức bộ QRS:

+ Thời gian QRS thay đổi theo tuổi:

+ Kéo dài QRS là đặc trưng của rối loạn dẫn truyền thất:  

          Block nhánh.

          Hội chứng tiền kích thich (ví dụ như WPW).

          Block dẫn truyền trong thất.

         Loạn nhịp thất. 

- Khoảng thời gian QT:

+ QT thay đổi theo nhịp tim:

          Công thức của Bazett  được sử dụng để hiệu chỉnh QT:

          QTc = QT đo / (√ R-R khoảng thời gian)

+ QTc bình thường:

          Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ≤ 0,49 giây.

          Hơn 6 tháng ≤ 0,44 giây.

 + QTc kéo dài trong:

          Hạ calci máu.

          Viêm cơ tim.

          Hội chứng QT dài ví dụ như Romano-Ward.

          Chấn thương đầu.

          Thuốc.

+ QTc ngắn trong:

          Tăng calci máu.

          Hiệu lực digitalis.

          Hội chứng QT ngắn bẩm sinh. 

3.5. Biên độ và thời gian sóng P

Biên độ sóng P bình thường < 3mm (sóng P cao = phì đại tâm nhĩ phải).

Bình thường thời gian sóng P < 0,09 giây ở trẻ em và < 0,07 giây ở trẻ sơ sinh (sóng P rộng = phì đại tâm nhĩ trái).

Sự kết hợp của sóng P cao và rộng xảy ra khi phì đại hai tâm nhĩ kết hợp.

3.6. Biên độ phức bộ QRS

- QRS biên độ cao được tìm thấy trong:

          Thất phì đại.

          Rối loạn dẫn truyền thất ví dụ như block hai nhánh (BBB), WPW.

- Biên độ QRS thấp được nhìn thấy trong:

         Viêm màng ngoài tim.

         Viêm cơ tim.

          Suy giáp.

          Trẻ sơ sinh bình thường.

Thất phì đại tạo ra thay đổi trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau: trục QRS, biên độ QRS, tỷ lệ R / S hoặc trục T.

- Phì đại thất phải  

+ Trục:

      RAD theo tuổi bệnh nhân.

+ Biên độ:

Sóng R cao (lớn hơn giới hạn về tuổi tác của bệnh nhân) ở chuyển đạo bên phải V4R và V1.

Sóng S sâu (lớn hơn giới hạn về tuổi tác của bệnh nhân) ở chuyển đạo bên trái V5 và V6.

+ Tỷ lệ  R / S:

Bất thường tỷ lệ R / S trong phì đại thất phải (RVH).

Tăng tỷ lệ R / S (lớn hơn giới hạn trên cho độ tuổi của trẻ) ở V1 - V2.

Tỷ lệ R / S < 1 ở V6 (sau một tháng tuổi).

+ Bất thường sóng T:

Sóng T thẳng đứng ở V1 và V4R ở trẻ em 3 ngày đến 6 tuổi (với điều kiện sóng T bình thường ở những chuyển đạo khác, ví dụ như thẳng đứng ở V6). Đây là bằng chứng đáng kể phì đại thất phải (RVH) đơn độc.

+ Bất thường sóng Q:

qR ở V1 (Q sóng nhỏ, sóng R cao) = rất cụ thể cho phì đại thất phải (RVH).

So sánh điều này với các tiêu chí phì đại thất phải (RVH) ở người lớn. 

- Phì đại thất trái:

+ Trục:

LAD theo tuổi bệnh nhân (LAD hiếm với phì đại thất phải (LVH).

+ Biên độ:

Sóng R cao ở các chuyển đạo bên trái V5 và V6 (lớn hơn giới hạn về tuổi của bệnh nhân).

Sóng S sâu ở các chuyển đạo bên phải V4R và V1 (lớn hơn giới hạn về tuổi của bệnh nhân).

+ Tỷ lệ  R / S:

Bất thường tỷ lệ R / S ở thất trái (LV).

Giảm tỷ lệ R / S ở V1 - V2 (ít hơn giới hạn trên cho độ tuổi của trẻ).

Bất thường sóng Q ở V5 và V6.

Sóng T đảo ngược ở DI và aVL.

So sánh điều này với các tiêu chuẩn phì đại thất phải (LVH) ở người lớn. 

- Phì đại hai thất:

Tiêu chuẩn biên độ dương cho phì đại thất phải (RVH) và phì đại thát trái (LVH) (với thời gian QRS bình thường).

Tiêu chuẩn biên độ dương cho dày thất phải (RVH) hoặc dày thất trái (LVH) và biên độ tương đối lớn cho tâm thất khác.

Phức bộ QRS lớn đẳng pha ở hai hoặc nhiều đạo trình chi và đạo trình trước tim (V2 - V5).

3.7. Sóng Q

- Sóng Q bình thường:

Hẹp (trung bình 0.02 giây và ít hơn 0,03 giây).

Thường nhỏ hơn 5mm chiều sâu trong đạo trình trước tim trái và aVF.

Có thể sâu 8mm trong DIII ở trẻ em dưới 3 tuổi.

- Sóng Q bất thường:

Xuất hiện ở đạo trình trước tim bên phải tức là V1 (ví dụ phì đại taahts phải (RVH) nặng).

Vắng mặt trong các đạo trình trước tim trái, ví dụ block nhánh trái (LBBB).

Bất thường sâu (phì đại thất của các loại tình trạng quá tải thể tích).

Bất thường sâu và rộng (nhồi máu cơ tim hoặc xơ hóa).

3.8. Đoạn ST

ST bình thường là đẳng điện. Chênh lên hoặc chênh xuống được đánh giá liên quan đến đoạn TP.

- Một số thay đổi ST có thể là bình thường:

ST chênh xuống hoặc tăng lên đến 1mm ở các chuyển đạo chi (lên đến 2mm ở các đạo trình trước tim bên trái).

Điểm J giảm xuống: Điểm J (tiếp giáp giữa phức bộ QRS và ST) là sâu mà không bao gồm ST chênh xuống, tức là ST upsloping.

Khử cực sớm ở thanh thiếu niên: Đoạn ST cao và lõm ở các chuyển đạo với sóng T thẳng đứng. 

- Những bệnh lý khác:

Độ dốc đi xuống của ST theo sau là sóng T đảo ngược, hai pha.

Đoạn ST sâu đi ngang 0.08 giây hoặc lâu hơn.

A = upsloping: ST giảm xuống / điểm J giảm xuống (biến thể bình thường). 

B = downsloping: ST giảm xuống (thường là bất thường).

C = ST giảm xuống đi ngang (thường là bất thường).

- Bệnh lý thay đổi đoạn ST thường liên quan với những thay đổi sóng T và xảy ra trong:

Viêm màng ngoài tim.

Thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc nhồi máu.

Phì đại thất nặng (hình căng của tâm thất).

Hiệu lực digitalis.

3.9. Sóng T

Những thay đổi cấu hình sóng T ở các đạo trình trước tim theo thời gian:

Trong tuần đầu tiên của cuộc sống, sóng T dựng đứng suốt đạo trình trước tim.

Sau tuần đầu tiên, sóng T bị đảo ngược ở V1 - V3 (= "hình sóng T vị thành niên").

Đảo ngược sóng T, điều này thường vẫn còn cho đến khi ~ 8 tuổi, sau đó sóng T trở thành thẳng đứng ở V1 - V3.

Tuy nhiên, hình sóng T vị thành niên có thể kéo dài đến tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành sớm (= "sóng T vị thành niên dai dẳng").

- Sóng T cao, đạt đỉnh được nhìn thấy trong:

Tăng kali máu.

Phi đại thất trái (LVH) (khối lượng quá tải).

Tái cực sớm lành tính.

+ Sóng T phẳng nhìn thấy trong:

Trẻ sơ sinh bình thường.

Suy giáp.

Hạ kali máu.

Digitalis.

Viêm màng ngoài tim.

Viêm cơ tim.

Thiếu máu cục bộ cơ tim.

+ Sóng T lớn đảo ngược sâu được nhìn thấy với:

Tăng áp lực nội sọ (ví dụ như xuất huyết nội sọ, chấn thương sọ não).

3.10. Sóng U

Sóng U là một sóng dương thêm vào cuối của sóng T. Nguyên nhân phổ biến nhất:

Hạ kali máu.

Bình thường ở nhịp tim chậm (ví dụ như xoang nhịp tim chậm).

Sóng U bình thường trong một vị thành niên.

4. Điện tâm đồ bình thường ở các lứa tuổi khác nhau

5. Hình điện tâm đồ đặc trưng cho bệnh cụ thể

5.1. Điện tâm đồ (ECG) bất thường ở trẻ em:

Viêm màng ngoài tim (thường là virus).

Viêm cơ tim (virus hoặc thấp khớp).

Nhồi máu cơ tim (ví dụ như ở trẻ em bất thường động mạch vành / sau phẫu thuật tim / thrombophilia).

Rất ít khả năng / tăng calci máu.

Rất ít khả năng / tăng kali máu.

Hội chứng Wolff-Parkinson-White.

5.2. Viêm màng ngoài tim

- Tràn dịch màng ngoài tim có thể tạo ra QRS biên độ nhỏ hơn 5 mm ở tất cả các đạo trình chi.

- Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc gây ra, phụ thuộc vào thời gian, thay đổi:

+ ST rộng lõm chênh lên và đoạn PR giảm xuống.

+ Đoạn ST trở lại phân khúc bình thường trong vòng 1 - 3 tuần, cùng với sóng T dẹt.

+ Sóng T đảo ngược (với đoạn ST đẳng điện) xảy ra từ 2 - 4 tuần sau khi bắt đầu viêm màng ngoài tim.

5.3. Viêm cơ tim

ECG của viêm cơ tim do thấp hoặc virus là tương đối không rõ ràng và có thể bao gồm:

Rối loạn dẫn truyền nhĩ thất (AV), từ PR kéo dài đến phân ly nhĩ thất (AV) hoàn toàn.

Biên độ QRS thấp (5 mm hoặc ít hơn trong tất cả các đạo trình chi).

Giảm biên độ sóng T.

QT kéo dài.

Rối loạn nhịp nhanh (Tachyarrythmias) bao gồm nhịp nhanh trên thất (SVT) và nhịp nhanh thất (VT).

Giả nhồi máu ('Pseudoinfarction") với sóng Q sâu và sóng R kém tiến triển ở các đạo trình trước tim.

Khoảng PR kéo dài là một tiêu chí trong tiêu chuẩn Jones chẩn đoán thấp tim.

5.4. Nhồi máu cơ tim / thiếu máu cục bộ

Sự xuất hiện thường giống như ở người lớn có thiếu máu cục bộ hay nhồi máu.

Nhồi máu: ST chênh lên ở những chuyển đạo trực tiếp và ST chênh xuống ở những chuyển đạo khác.

Thiếu máu cục bộ: ST chênh xuống, đi ngang.

5.5. Bất thường Calci máu  

Hạ calci máu: biểu hiện kéo dài đoạn ST với kết quả kéo dài theo QTc.

Tăng calci máu: gây rút ngắn đoạn ST và QTc.

Sóng T không bị ảnh hưởng trong cả hai tình trạng trên.

5.6. Bất thường Kali máu

- Hạ kali máu.

+ Với K+ < 2,5 mmol / L:

Sóng U nhô phát triển với kéo dài rõ QTc (kéo dài khoảng thời gian "QU").

Sóng T phẳng hoặc hai pha.

Đoạn ST chênh xuống.

+ Khi K+ giảm thêm:

Khoảng PR kéo dài.

Block xoang nhĩ có thể xảy ra.

- Tăng kali máu.

+ Khi K+ tăng (> 6,0 mmol / L):

Sóng T cao đỉnh, nhìn thấy tốt nhất trong đạo trình trước tim.

Kéo dài thời gian QRS.

Kéo dài khoảng PR.

Biến mất sóng P.

Phức bộ QRS rộng hai pha (sóng sine).

Cuối cùng là suy chức năng tâm thu.

6. Nhịp bất thường 

6.1. Nhịp nhanh trên thất (SVT)

- Đặc điểm của nhịp nhanh trên thất (SVT):

Nhanh thường xuyên, QRS hẹp (< 80 ms), nhịp nhanh 220 - 320bpm ở trẻ sơ sinh và 150 - 250 ở trẻ lớn.

Các sóng P thường không nhìn thấy, hoặc nếu có thể nhìn thấy là bất thường trục tim và có thể đi trước hoặc theo sau QRS ("sóng P ngược").

90% trẻ em loạn nhịp là nhịp nhanh trên thất (SVT); 90% nhịp nhanh trên thất (SVT) là loại vào lại.

Một nửa số bệnh nhân nhịp nhanh trên thất (SVT) không có bệnh tim tiềm ẩn.

Quan tâm đến sốt hoặc tiếp xúc với thuốc (đặc biệt là thần kinh giao cảm).

Gần 1/4 có bệnh tim bẩm sinh và 1/4 có WPW.

Nhịp nhanh trên thất (SVT) có thể dung nạp tốt ở trẻ sơ sinh trong 12 - 24 giờ. Suy tim xung huyết biểu hiện với khó chịu, tưới máu kém, xanh xao, kém ăn và sau đó suy sụp nhanh chóng.

Lưu ý rằng > 95% loạn nhịp với phức bộ rộng trong nhi khoa là không phải nhanh thất (VT), nhưng nhịp nhanh trên thất (SVT) với dẫn truyền lệch hướng, nhịp nhanh trên thất (SVT) với block hai nhánh (BBB) (có bệnh tim bẩm sinh từ trước) hoặc một loại đường phụ vào lại nhịp nhanh trên thất (SVT).

Không được sử dụng thuốc chẹn beta hoặc verapamil ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ em có nhịp nhanh trên thất (SVT) - có thể gây ra block nhĩ thất (AV) nặng, co giật và chết đột ngột.

Nhịp nhanh trên thất (SVT) với nhịp ~ 250 bpm (hình RSR' ở V1 là một biểu hiện bình thường ở trẻ em) 

- Loại nhịp nhanh trên thất (SVT):

Nhịp tim nhanh trên thất bao gồm hai loại chính:

Nhịp nhanh trên thất (SVT) tái nhập (vào lại).

Nhịp nhanh trên thất (SVT) tự động .

+ Nhịp nhanh trên thất (SVT) tái nhập (vào lại):

Chiếm phần lớn các nhịp nhanh trên thất (SVT) (90%). 

Về cơ bản nhịp tim không thay đổi đáng kể trong nhịp tim nhanh vào lại.

Thường bắt đầu và kết thúc đột ngột.

Cơ chế:

Đòi hỏi phải có một con đường bắc cầu giữa tâm nhĩ và tâm thất ngoài nút nhĩ thất. Đường bắc cầu có thể là một con đường giải phẫu phụ riêng biệt (Bó Kent như trong hầu hết trường hợp của Wolf-Parkinson-White) hoặc một con đường chức năng riêng biệt trong nút nhĩ thất (gọi tắt là vào lại nút nhĩ thất (AV) nút nhịp tim nhanh ). Để nhịp nhanh trên thất (SVT) xảy ra phải có ít nhất hai con đường, tạm thời, đường dẫn khác nhau và khôi phục tỷ lệ. Một đường vòng đi xuống và đường khác lên bắt đầu khi co tâm nhĩ hoặc tâm thất, tìm thấy một con đường điều khiển trong khi con đường khác là tạm thời chống lại. Nếu con đường thứ hai có thể tiến hành vào thời điểm xung đã đi qua nút nhĩ thất, nó có thể tiến hành theo hướng ngược lại, do đó thiết lập một nhịp tim nhanh tái nhập.

Các loại khác nhau của các vòng tái nhập: chức năng vòng lặp lại trong nút nhĩ thất (trái); vòng lặp giải phẫu liên quan đến một con đường phụ = Bó Kent (bên phải). 

Các kết quả điện tâm đồ sẽ thay đổi tùy theo loại đường bắc cầu (giải phẫu hoặc chức năng) và hướng của dòng xung qua nút nhĩ thất (AV) (tâm nhĩ đến tâm thất, hoặc ngược lại).

Sự hiện diện của block nhĩ thất (AV) sẽ làm gián đoạn bất kỳ nhịp tim nhanh tái nhập bao gồm nút nhĩ thất, do đó, adenosine (block nhĩ thất (AV) nhất thời) hoạt động tốt cho những loạn nhịp này. Một số nhịp nhĩ, rung nhĩ, cuồng nhĩ và nút xoang nhĩ, nhịp tim nhanh tái nhập cũng được coi là phân nhóm nhịp nhanh trên thất (SVT) vào lại. Chúng không đáp ứng với adenosine nhưng làm chậm tạm thời của tần số thất có thể chỉ ra những hoạt động tâm nhĩ và do đó phát hiện nguyên nhân cơ bản của nhịp nhanh trên thất (SVT). 

Ví dụ về nhịp nhanh trên thất (SVT)

Ví dụ 1 (một) - nhịp tim nhanh phức bộ QRS hẹp trong một cậu bé 12 ngày

Nhịp tim nhanh phức bộ hẹp khoảng 300 bpm.

Ví dụ 1 (b) - nhịp tim nhanh phức bộ hẹp ở một cậu bé 12 ngày tuổi - tốc độ giấy 50 mm / giây

Cùng một bệnh nhân ở tốc độ giấy gấp đôi (50 mm / s). 

Có thể thấy không có sóng P, đây là nhịp tim nhanh tái nhập nút nhĩ thất (AV).

Ví dụ 1 (c): nhịp xoang bình thường ở một cậu bé 12 ngày

Đây là cùng một bệnh nhân sau khi đổi trở lại nhịp xoang.

Sóng P đỉnh nhẹ, trục phải và sóng R cao ở V1 đều trong giới hạn bình thường đối với tuổi bệnh nhân. 

+ Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Hội chứng WPW  được đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhịp nhanh trên thất (SVT) cộng với kết quả điện tâm đồ cụ thể trong nhịp xoang. Đặc tính tiền kích thích được chứng minh bằng một khoảng PR ngắn và mở rộng QRS với một nét nhỏ uấn hoặc sóng delta. Nguyên nhân là do sự kích thích tâm thất trước đó xảy ra thông qua con đường phụ hơn là đã xảy ra thông qua một mình nút nhĩ thất bình thường. Với sự khởi đầu của nhịp nhanh trên thất (SVT), dẫn đảo ngược (từ thất tới nhĩ) trong con đường phụ như một phần của nhịp vòng tròn.

Ở một số ít bệnh nhân WPW, đường dẫn phụ là nhĩ đến thất trong nhịp nhanh trên thất (SVT) (và ngược lại trở thành thất tới nhĩ trong nút nhĩ thất). Điều này dẫn đến thất tự kích hoạt bất thường và phức tạp QRS rộng (> 120 ms) và tiếp theo là sóng P ngược và có thể khó để phân biệt từ VT.

Ví dụ về các WPW

Ví dụ 2 (a): AVRT Antidromic do WPW trong một cậu bé 5 tuổi.

Nhịp tim nhanh phức bộ rộng ~ 280 bpm. 

Hội chứng WPW ở trẻ em có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với nhanh thất (VT), tuy nhiên, hãy nhớ rằng > 95% loạn nhịp phức bộ rộng trong nhi khoa thực sự là nhịp nhanh trên thất (SVT) với dị thường dẫn truyền (thường là nhịp tim nhanh tái đăng nhập).

Đây là nhịp tim nhanh tái vào lại nhĩ thất ngược chiều do WPW. 

Ví dụ 2 (b): WPW trong một cậu bé 5 tuổi.

Đây là điện tâm đồ lúc nghỉ của cậu bé 5 tuổi, ngay sau khi đổi trở lại nhịp xoang. 

Lưu ý:

Khoảng PR rất ngắn (< 100 ms).

Nét nhỏ găp tới phức bộ QRS = các sóng delta.

Ngược lại với WPW ở người lớn, phức bộ không đặc biệt rộng (80 - 100 ms).

Có một  sóng Q giả nhồi máu trong aVL (đơn giản là một làn sóng delta ngược).

Trục sang phải (90 độ), hình RSR' trong V1 và sóng T đảo ngược ở V1 - V2 là bình thường so với tuổi. 

Ví dụ 3: AVRT ngược chiều do WPW ở một cậu bé 15 tuổi

Một ví dụ khác, Nhịp nhanh trên thất vào lại (AVRT) ngược chiều do WPW.   

Ví dụ 4: WPW ở một bé gái 7 tuổi

Một ví dụ khác WPW, trong một đứa trẻ 7 tuổi, thể hiện: 

Khoảng PR ngắn.

Sóng delta.

QRS kéo dài nhẹ.

Trục sang phải (90 độ), sóng R chiếm ưu thế ở V1 và sóng T ngược / hai pha ở V1 - V2 là bình thường đối với tuổi bệnh nhân.

+ Nhịp nhanh trên thất (SVT) tự động:

Nhịp nhanh trên thất (SVT) do bất thường hoặc tăng tốc tính tự động bình thường (ví dụ như thần kinh giao cảm). Thường tăng tốc và giảm tốc dần dần.

Bao gồm:

Nhịp tim nhanh xoang: tăng nhịp điệu tự động. Tần số thay đổi theo trạng thái sinh lý.

Nhịp nhanh nhĩ: không thay đổi hay tim nhanh nhĩ lạc chỗ - nhanh tập trung duy nhất trong tâm nhĩ. Nhịp tim chậm hơn (130 - 160). Hiếm gặp. Thường liên tục chứ không phải là kịch phát.

Nhịp tim nhanh bộ nối lạc chỗ: khó điều trị, thường xảy ra trong phẫu thuật tâm nhĩ. Nhịp nhanh tập trung duy nhất trong nút nhĩ thất. Nhịp điệu chậm hơn 120 - 200bpm. 

Quản lý nhịp nhanh trên thất (SVT):

Ghi 12 chuyển đạo điện tâm đồ trong nhịp nhanh trên thất (SVT) và chuyển đạo sau là cần thiết. Cần theo dõi từ khởi đầu trong nhịp nhanh trên thất (SVT) và sau chuyển đổi - cho phép đánh giá nhịp cơ bản trong trường hợp không rõ ràng. Nếu đổi trở lại nhịp xoang xảy ra nhưng không kéo dài, có rất ít để đạt được sự bền bỉ với thủ thuật / thuốc.

- Điều trị cấp cứu: nhằm mục đích tạo ra nút nhĩ thất (AV) chậm

+ Nghiệm pháp cường phế vị:

Trẻ sơ sinh: nước đá trong túi đặt lên mặt đến 10 giây - thường có hiệu quả.

Trẻ lớn hơn: xoa xoang động mạch cảnh, valsalva (30 - 60 giây), cảm hứng sâu / ho / gây phản xạ, headstand.

+ Adenosine:

Bán thải: < 1.5 giây: tạm thời block nút nhĩ thất (AV) cũng như block nút xoang, điều nhịp âm tính, ionotope.

Tác dụng phụ: đỏ bừng, buồn nôn, khó thở, co thắt phế quản ngắn.

Cho 100 mcg / kg nhanh chóng vào một tĩnh mạch lớn. Lặp lại sau 2 phút với 250 mcg / kg.

Tối đa tổng liều 12mg.

+ Khử rung:

Hãy cẩn trọng với máy khử rung cho một đứa trẻ, trong nhịp nhanh trên thất (SVT) vẫn còn ý thức nên cần đến an thần hoặc gây mê. Hư hại nhanh chóng của cơ tim có thể xẩy ra trong nhịp nhanh trên thất (SVT) với gây mê. Nếu cú ​​sốc hiện diện, đồng bộ DC sốc được chỉ định là 0,5 - 2 J / kg.

- Điều trị mạn tính: thực hiện như một bệnh nhân nội trú, hoặc cắt bỏ con đường phu bằng ngoại khoa / ống thông.

Loạn nhịp nhanh với QRS rộng:

+ Nhanh thất (VT):

Nhanh thất (VT) là cực kỳ hiếm ở trẻ em. Thường có lịch sử của cấu trúc (bẩm sinh) tim bất thường.

Nhanh thất (VT) đa hình / xoắn đỉnh. Xuất hiện trong hội chứng QT kéo dài và với một số loại thuốc. Gây ra ngất nếu tự chấm dứt hoặc ngừng tim nếu kéo dài.

+ Rung thất (VF):

Cũng rất hiếm ở trẻ em và kết hợp với những bất thường tim bẩm sinh. Điều trị là DC sốc 4 joules / kg.

Rung thất 

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Bài cùng chủ đề

Bệnh thận - Tiết niệu

  Bệnh tim mạch

   Bệnh cơ-xương-khớp

    Bệnh nội tiết-chuyển hóa

     Bệnh tiêu hóa

      Bệnh phổi - phế quản

       Bệnh Thần kinh - Tâm thần

        Bệnh truyền nhiễm

         Bệnh nhi khoa

          Cận lâm sàng

           Bệnh khác

            Thuốc

             Vật lý trị liệu

              Phục hồi chức năng

               Tư vấn và Chia sẻ thông tin

                Sách đã xuất bản của Hà Hoàng Kiệm

                 Bài báo khoa học

                  SÁCH CỦA TÔI