Cách đọc phim CTscan sọ não

Cập nhật: 09/08/2015 Lượt xem: 106607

Only in my Website Hà Hoàng Kiệm, Hospital 103

  

                     Godfrey N. Hounsfielf                               Allan M Cormack

                 London Unated Kingdom                    Tufts University Medfort USA

 

1895 Roentgen W.C. (1845-1923) phát hiện ra tia X.

4.1972 Hounsfield giới thiệu máy CTscan đầu tiên.

1979 Hounsfield và Cormack được trao giải Nobel y học.

 

Giải phẫu mặt cắt theo trục dọc trước-sau của não

Các diện cắt ngang sọ

Nguyên lý tạo điểm ảnh

Giải phẫu mặt cắt ngang sọ

Hệ thống não thất

Hệ thống xoang tĩnh mạch

 

1. Bao trong

2. Nhân đuôi

3. Nhân bèo

4. Đồi thị

5. Não thất III

6. Sừng trước não thất bên