Duyên nợ

Cập nhật: 04/02/2019 Lượt xem: 1775

Duyên nợ 

Sáu mươi lăm tuổi chửa thấy già

Bốn bảy năm áo lính có thừa

Treo gươm, cất súng, rời quân ngũ

Câu cá, vịnh thơ, đáo vinh gia

Duyên nợ ngành Y âu còn đó

Bục giảng còn đây vẫn đợi chờ

Sách mười bốn cuốn chưa thấy đủ

Vẫn còn duyên nợ bủa vây ta

                                               HHK 1.4.2019

 

                                                                                            

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Bài cùng chủ đề

Thơ của chủ bút

    Thơ sưu tầm

      SÁCH CỦA TÔI