Các dạng sóng Epsilon trên điện tâm đồ

Cập nhật: 26/07/2019 Lượt xem: 385

Các dạng sóng Epsilon trên điện tâm đồ

1. Định nghĩa

Sóng epsilon là một sóng có độ lệch dương nhỏ chèn vào cuối QRS. Đây là dấu hiệu đặc trưng trong bệnh loạn sản thất phải arrhythmogenic (ARVD).

Sóng Epsilon (thấy ở 30% bệnh nhân). Đảo ngược sóng T ở V1 - V3 (85% bệnh nhân). Nét nhỏ kéo dài sóng S 55ms ở V1 - V3 (95% bệnh nhân).

Ví dụ về sóng Epsilon:

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V3 

Sóng Epsilon DII 

Sóng Epsilon V1 

Sóng Epsilon V1, V2, V3 

2. Loạn sản thất phải Arrhythmogenic

12 chuyển đạo điện tâm đồ (ECG) được dẫn dưới đây là một ví dụ điển hình của loạn sản thất phải Arrhythmogenic (ARVD: Arrhythmogenic Right Ventricular dysplasia).

- Những thay đổi trong điện tâm đồ bao gồm: 

+ Sóng epsilon (30% bệnh nhân).

+ Đảo ngược sóng T ở V1 – V3 (85% bệnh nhân).

+ Nét nhỏ kéo dài sóng S 55ms ở V1 – V3 (95% bệnh nhân).

+ QRS mở rộng 110ms ở V1 – V3.

Cơn nhịp nhanh kich phát trên thất với hình thái block nhánh trái (LBBB).

Nét nhỏ kéo dài sóng S trong ARVD.

Cơn nhịp nhanh kịch phát thất với hình thái LBBB do ARVD.

Để tìm hiểu về bệnh bệnh loạn sản thất phải arrhythmogenic (ARVD). Xin mời các bạn đọc bài: http://hahoangkiem.com/benh-tim-mach/benh-co-tim-that-phai-gay-loan-nhip-arvc-hay-arvd-3871.html

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Bài cùng chủ đề
Loading

SÁCH CỦA TÔI