Văn học-Khoa học

PGS.TS. Hà Hoàng Kiệm. Bước ngoặt giữa hành trình

PGS.TS. Hà Hoàng Kiệm. Bước ngoặt giữa hành trình

Đây là bài viết của tác giả Bùi Nguyên Trong cuốn "Những nhà khoa học ngành y. Chân lý và những điều giản đơn" tập II. Do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. NXB Văn hóa Thông tin xuất bản 4/2014. Trang 190-201.

Xem chi tiết
Bài viết Văn học-Khoa học
Loading

SÁCH CỦA TÔI