Bệnh nào sau đây gây tiếng thổi toàn tâm thu

Cập nhật: 16/10/2019 Lượt xem: 215

Bệnh nào sau đây gây tiếng thổi toàn tâm thu

Hiệu ứng Gallavadin xảy ra khi tiếng thổi ở hẹp van động mạch chủ lan xuống mỏm tim và tiếng thổi trở thành âm độ cao, giống như là tiếng thổi của hở van 2 lá

CÂU HỎI

Một bệnh nhân khi khám lâm sàng có tiếng thổi toàn tâm thu, và khi hít vào sâu tiếng thổi mạnh lên. Tình trạng nào sau đây phù hợp với lâm sàng?

A. Thông liên nhĩ.

B. Tiếng thổi Austin Flin.

C. Dấu hiệu Carvallo.

D. Hở van 2 lá mạn tính.

E. Hiệu ứng Gallavardin.

TRẢ LỜI

Nguyên nhân gây ra tiếng thổi toàn tâm thu bao gồm hở van 2 lá, hở van 3 lá, thông liên thất. Dấu hiệu Carvalho mô tả tiếng thổi tăng cường độ khi hít vào trong hở van 3 lá. Hiệu ứng Gallavadin xảy ra khi tiếng thổi ở hẹp van động mạch chủ lan xuống mỏm tim và tiếng thổi trở thành âm độ cao, giống như là tiếng thổi của hở van 2 lá. Rung Austin Fllint là tiếng thổi tâm trương muộn nghe ở đỉnh tim, tiếng thổi van 2 lá mạn tính không tăng lên khi hít vào. Thông liên nhĩ gây ra tiếng thổi giữa kỳ tâm thu ở khoang liên sườn 2-3 cạnh ức trái, với T2 tách đôi, không thay đổi theo hô hấp.

Đáp án: C.

Nguồn: https://www.dieutri.vn/testyhoc/benh-nao-gay-tieng-thoi-tim-toan-tam-thu/

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Bài cùng chủ đề
Loading

SÁCH CỦA TÔI